Borrning

BORRNING

Hur borrar man en brunn?

Steg 1

Hela processen startar med att vi tillsammans med er skriver en offert och bestämmer var på tomten brunnen skall borras, såvida det inte i förväg är bestämt att man skall utföra mätningar om var ”borran” skall ligga.

Steg 2

När platsen för borrhålet är utvald kör vi dit och ställer upp borriggen. Det är nu viktigt att masten eller tornet på riggen ligger i ”vatten”, alltså att vi är noggranna att få det så rakt som möjligt, då detta i sin tur är avgörande för att det slutgiltiga borrhålet blir rakt. Vid energiborrning kan man grada hålet.

Steg 3

När borrigg, kompressor och ev. container är på plats så gör vi i ordning för jordborrning med Atlas Copcos Symmetrix. Denna borrkrona kräver att en ringborrkrona svetsas fast nedtill på det första foderröret. När detta är utfört trär man i borrkrona, hammare, styrning och startrör i foderröret.

Steg 4

När foderröret är på plats gängas det fast i rotationen på borriggen, det är nu klart att börja borra. Man borrar till dess att foderrören har gått ner ett par meter i fast berg (min. 6m) dvs. där borrsjunkningen är jämn och det inte ”hugger” i borrkronan.

Steg 5

Med tanke på att foderrören bara är 3 meter så svetsas alla skarvar tills det att rören är nere. Detta går till på följande vis:
– Man avbryter borrningen när bara några decimeter av foderröret sticker upp, man gängar loss borrstången och transporterar upp rotationen i toppen av masten.
Sedan gör man i ordning ett nytt foderrör och lägger i en borrstång, detta hissas sedan upp mot rotationen där borrstången gängas fast.

Steg 6

När borrstången är på plats svetsar man fast foderröret mot det gamla och borrningen kan fortsätta. När foderrören är nere i fast berg avbryter man borrningen och backroterar med borrsträngen som gör att man går ur ringen och sedan lyfter man ur borrsträngen. Efter det att borrstängerna och borrkronan är upptagna så förbereder man för tätning mellan stålrör och berg med betong som får härda en stund. Sen är det klart för bergborrning. Man gör i ordning ett avledarhus som man sätter på stålröret som transporterar bort borrkax från borrhålet. Sedan byter man ev. hammare och sätter på en borrkrona av stifttyp. När detta är klart går man ner med borrkrona och borrstänger till det djup där man avslutade och upptar borrningen.

Steg 7

Man fortsätter att borra tills det man hittar vatten eller tills det man uppfyllt de krav ni har på exempelvis djup av borrhål (detta främst då energihål görs). När vatten har hittats avslutar man borrningen och sköljer rent hålet med hjälp av tryckluften från kompressorn. När vattnet är klart mäter man mängden och kontrollerar att det håller sig vid det uppmätta flödet. Efter det att sköljning och mätning av vattnet är gjort plockar man upp utrustningen ur hålet, kontrollerar vattennivån i borrhålet och självtrycket uppskattas.

Steg 8

Då allt är färdigt sätter man på ett borrlock som skyddar hålet från att smuts ramlar ner. Sedan lämnar vi platsen. Efterarbete i form av kollektorsättning och ev. pumpmontering fixar vi om kunden vill. Grävning ombesörjer vi också vid behov.

Färdigt borrhål.

[contact-form-7 id="107" title="Offertformulär"]

Ring oss


070-54 19 620